مقالات پزشکی

20 مدل روپوش پزشکی دانشجویی شیک و زیبا

20 مدل روپوش پزشکی دانشجویی شیک و زیبا

روپوش پزشکی توسط پزشکان، پرستاران، جراحان و سایر پرسنل پزشکی استفاده می شود. روپوش ها از بدن فرد در برابر مایعات، میکروب ها و باکتری ها محافظت می کنند. دانشجویان پزشکی نیز در طول سال تحصیلی از این روپوش ها برای آموزش در محیط بیمارستان استفاده می کنند. اصول زیر باید در رابطه با روپوش پزشکی دانشجو رعایت شود:

  • لباس با شأن حرفه پزشکی تناسب داشته باشد.
  • قابل شستشو باشد و ایمنی دانشجو را تأمین کند.
  • طراحی لباس به گونه ای باشد که دانشجو بتواند به راحتی به وظایفش بپردازد.
  • لباس باید به اندازه کافی بلند باشد تا شكم و پشت و قفسه سينه را پوشش دهد.
  • استفاده از روپوش پزشکی دانشجو برای کسانی که از بیمار مراقبت می کنند الزامی است و فقط در صورتی که لباس دیگری نیاز باشد، می توانند از پوشیدن روپوش پزشکی دانشجو صرف نظر کنند.
  • لباس باید جیب داشته باشد تا دانشجو بتواند از آن برای حمل لوازم مورد نیاز استفاده کند.
  • روپوش پزشکی نباید جلو باز باشد و پوشیدن نیم تنه و لباس کوتاه زیر روپوش مجاز نیست.

معرفی انواع مدل های روپوش پزشکی دانشجویی

معرفی انواع مدل های روپوش پزشکی دانشجویی

معرفی انواع مدل های روپوش پزشکی دانشجویی

در ادامه ۲۰ روپوش پزشکی دانشجو که از نظر جنس، قیمت و طراحی مناسب هستند، آورده شده است. این روپوش های از جنس تترون، ترگال و کجراه هستند و برای استفاده در کارگاه، آزمایشگاه و بیمارستان مناسب هستند. روپوش های پزشکی از وزن کمی برخوردارند و این باعث می شود دانشجو در حین فعالیت دچار مشکل نشود و همچنین قیمت نهایی روپوش مقرون به صرفه باشد. لیست روپوش هاس پزشکی دانشجو از این قرار است:

۱. روپوش پزشکی زنانه خضرا کد ۳۰۱۰۰

روپوش پزشکی زنانه خضرا کد ۳۰۱۰۰

روپوش پزشکی زنانه خضرا کد ۳۰۱۰۰

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱. روپوش پزشکی زنانه خضرا کد ۳۰۱۰۰ ترگال ساده دکمه دو جیب بغل کارگاه، آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۷۳۷۰۰

۲. روپوش پزشکی مردانه خضرا کد ۳۰۲۰۰

روپوش پزشکی مردانه خضرا کد ۳۰۲۰۰

روپوش پزشکی مردانه خضرا کد ۳۰۲۰۰

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۲. روپوش پزشکی مردانه خضرا کد ۳۰۲۰۰ ترگال ساده دکمه دارای دو جیب پایین و یک جیب بالا

دارای کمر پشت

یقه انگلیسی

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۵۰ گرم ۷۳۷۰۰

۳. روپوش پزشکی زنانه مدل کیمیا

روپوش پزشکی زنانه مدل کیمیا

روپوش پزشکی زنانه مدل کیمیا

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۳. روپوش پزشکی زنانه مدل کیمیا ترگال ساده دکمه مخفی دو جیب بغل کارگاه ۴۲۰گرم ۷۵۲۰۰

۴. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صدف

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صدف

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صدف

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۴. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صدف کجراه دکمه دارای بندک پشت

دارای ساسون پشت جهت باریک شدن کمر

برش عصایی

دو جیب بغل

بدون یقه

سر آستین و سر جیب پاکتی

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۹۷۰۰۰

۵. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یاس

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یاس

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یاس

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۵. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یاس کجراه دکمه دارای بندک پشت

دارای ساسون پشت جهت باریک شدن کمر

برش عصایی

دو جیب بغل

دارای جیب داخلی مجزا، جهت جلوگیری از خط افتادن صفحه گوشی همراه

یقه دار

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۱۰۰۰۰

۶. روپوش پزشکی مردانه مدل کیمیا

روپوش پزشکی مردانه مدل کیمیا

روپوش پزشکی مردانه مدل کیمیا

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۶. روپوش پزشکی مردانه مدل کیمیا ترگال ساده دکمه یک جیب بالا

دو جیب بغل

کارگاه ۴۵۰ گرم ۷۲۰۰۰

۷. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۷. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا کجراه دکمه دارای بندک پشت

دارای ساسون پشت جهت باریک شدن کمر

برش عصایی

دو جیب بغل

بدون یقه

نوار سورمه ای

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۱۵۰۰۰

۸. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مروارید

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مروارید

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مروارید

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۸. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مروارید کجراه دکمه نوار سورمه ای

برش عصایی

دارای دوجیب پایین

دارای ساسون پشت جهت باریک شدن کمر

کارگاه، آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۱۶۰۰۰

۹. روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31500

روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31500

روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31500

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۹. روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31500 تترون دکمه دارای دو جیب پایین و یک جیب بالا

دارای کمر پشت

یقه انگلیسی

آزمایشگاه و بیمارستان ۳۷۰ گرم ۶۹۰۰۰

۱۰. روپوش پزشکی مردانه خضرا کد 30204

روپوش پزشکی مردانه خضرا کد 30204

روپوش پزشکی مردانه خضرا کد 30204

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۰. روپوش پزشکی مردانه خضرا کد 30204 تترون دکمه دارای دو جیب پایین و یک جیب بالا

دارای کمر پشت

یقه انگلیسی

آزمایشگاه و بیمارستان ۳۷۰ گرم ۶۹۰۰۰

۱۱. روپوش پزشکی زنانه جاما مدل پارمیدا

روپوش پزشکی زنانه جاما مدل پارمیدا

روپوش پزشکی زنانه جاما مدل پارمیدا

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۱. روپوش پزشکی زنانه جاما مدل پارمیدا کجراه دکمه دکمه فلزی

دارای دو جیب پایین

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۱۴۰۰۰

۱۲. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مارال

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مارال

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مارال

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۲. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل مارال کجراه دکمه و زیپ بدون یقه

دارای دوجیب پایین

دارای کمر و ساسون پشت (جهت گرفتن گودی کمر)

دکمه های استیل (ضد زنگ )

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۴۵۰۰۰

۱۳. روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31200

روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31200

روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31200

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۳. روپوش پزشکی زنانه خضرا کد 31200 کجراه زیپ تکه تکه آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۱۲۰۰۰

۱۴. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل افسون

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل افسون

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل افسون

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۴. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل افسون کجراه دکمه دارای بندک پشت

دارای ساسون پشت جهت باریک شدن کمر

دو جیب بغل

یقه دار

نوار سورمه ای

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۱۵۰۰۰

۱۵. روپوش پزشکی زنانه مدل 001

روپوش پزشکی زنانه مدل 001

روپوش پزشکی زنانه مدل 001

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۵. روپوش پزشکی زنانه مدل 001 ترگال دکمه آزمایشگاه و بیمارستان ۳۰۰ گرم ۹۰۲۵۰

۱۶. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا کد 32602

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا کد 32602

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا کد 32602

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۶. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل صبا کد 32602 کجراه دکمه دارای بندک پشت

دارای ساسون پشت جهت باریک شدن کمر

برش عصایی

دو جیب بغل

بدون یقه

نوار صورتی

لباس به صورت تکه تکه

آزمایشگاه، بیمارستان و کارگاه ۴۲۰ گرم ۱۱۵۰۰۰

۱۷. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یقه شکاری کد 31100

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یقه شکاری کد 31100

روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یقه شکاری کد 31100

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۷. روپوش پزشکی زنانه خضرا مدل یقه شکاری کد 31100 کجراه دکمه دارای بندک پشت

دارای ساسون پشت جهت باریک شدن کمر

دو جیب بغل

یقه شکاری

آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۱۰۸۰۰۰

۱۸. روپوش پزشکی زنانه مدل پالس ویژن

روپوش پزشکی زنانه مدل پالس ویژن

روپوش پزشکی زنانه مدل پالس ویژن

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۸. روپوش پزشکی زنانه مدل پالس ویژن ترگال دکمه کارگاه، راهبری،  آزمایشگاه و بیمارستان ۴۲۰ گرم ۸۲۰۰۰

۱۹. روپوش پزشکی مردانه تادو مدل RO12

روپوش پزشکی مردانه تادو مدل RO12

روپوش پزشکی مردانه تادو مدل RO12

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۱۹. روپوش پزشکی مردانه تادو مدل RO12 کجراه دکمه کارگاه، آزمایشگاه و بیمارستان ۲۵۰ گرم ۷۹۰۰۰

۲۰. روپوش پزشکی مردانه طب پوش مدل 001

روپوش پزشکی مردانه طب پوش مدل 001

روپوش پزشکی مردانه طب پوش مدل 001

نام روپوش پزشکی دانشجویی جنس نحوه بسته شدن مدل نوع کاربرد وزن قیمت تقریبی (تومان)
۲۰. روپوش پزشکی مردانه طب پوش مدل 001 ترگال دکمه کارگاه، آزمایشگاه و بیمارستان ۶۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *